La petite optimiste

Ako správne používať francúzske slovesá amener, emmener, apporter, emporter, … ?

V každom jazyku existujú slovesá a slovesá.

Slovesá, ktoré používame radi, sú nám sympatické a ide nám to s nimi tak nejak samo. Ako napríklad také parler alebo penser. Príjemné, nekonfliktné, na také to každodenné použitie.

Ale existujú aj slovesá, ktoré sú hneď na prvý pohľad nesympatické. Ktorých význam nám nie je úplne jasný a ich používaniu sa tak nejak podvedomo vždy okľukou vyhneme. Nevieme, ako ich vlastne preložiť a vysloviť. A presne k tejto kategórii sa hrdo hlásia: apporter, amener, emporter a emmener.

Štyri až príliš sa na seba podobajúce slovesá.

Ich podobná výslovnosť a význam spôsobujú každodenné bolesti hlavy veľkému počtu študentov francúzštiny. Za to Francúzi, tí sa ich neboja a používajú ich ostošesť. To ale neznamená, že to vždy robia správne.

Nerobia.

Vyzerá to teda tak, že osud spisovnej francúzštiny leží v našich rukách – v rukách študentov francúzštiny. Lebo keď nie my (a Francúzska akadémia), tak kto iný zachráni spisovnú francúzštinu?

A aby vás pri tom zachraňovaní príliš nerozbolela hlava, nájdete v tomto článku veľa obrázkov, užitočné pdfko (na vytlačenie a pripnutie na nástenku) a pesničky s inkriminovanými slovesami. Matthieu pre vás tiež nahral výslovnosť jednotlivých slovies. A všetci odvážni, ktorí sa dočítajú až do konca, tam nájdu kvíz na preskúšanie.

Porter vs Mener

Aj keď ste to možno na prvý pohľad prehliadli, všimnite si, že ak dáte všetky nadbytočnosti preč, zo štyroch nesympatických slovies vám nakoniec zostanú len dve nesympatické slovesá:

porter (teda apporter, emporter)

mener (teda amener, emmener).

Toto členenie je veľmi dôležité, lebo tieto dve slovesá sa (tak ako v slovenčine) používajú rozdielne:

Porter

Význam: niesť, nosiť (na rukách, na chrbte, v ruke, …) niečo, čo sa nevie hýbať samé

Sloveso porter a jeho odvodeniny sa používajú s neživými vecami a so všetkým, čo sa za daných okolností nevie/nechce hýbať samé (napríklad bábätká) a my to vieme vziať do rúk/na chrbát/do vačku/na hlavu a niesť kadeľahšie.

Je porte ma valise. | Nesiem svoju batožinu.

un porte-clés | kľúčenka

 Elle porte son bébé en écharpe. | Nosí svoje bábätko v šatke.

un porte-monnaie | peňaženka

• Il porte un T-shirt et un pantalon. | Má na sebe / nosí tričko a nohavice.

Mener

Význam: viesť, vodiť niečo, čo sa vie hýbať samé

Sloveso mener a jeho odvodeniny sa správne používajú s ľuďmi, zvieratami a so všetkým, čo sa vie s našou pomocou hýbať a nemôžeme to len tak zobrať do ruky a odniesť. Napríklad také auto by bol asi problém niesť na rukách alebo na chrbte, preto sa nebude nosiť (porter) ale radšej viezť (mener). Samostatné sloveso mener sa dnes ale oveľa častejšie používa v prenesenom zmysle – viesť, riadiť.

Je vais me promener dans la fôret. | Pôjdem sa prejsť do lesa.

• Cette route mène à la plage. | Táto cesta vedie na pláž.

• Elle mène l’entreprise depuis quatre ans. | Štyri roky vedie firmu. 

• Le présentateur a bien mené le débat. | Moderátor viedol dobre diskusiu.

Pri slovese mener si nezabudnite posvietiť aj na časovanie. Aj keď patrí do prvej triedy, dochádza pri jeho časovaní k jednému netypickému úkazu. V niektorých osobách sa e mení na è:

je mène

tu mènes

il/elle mène

nous menons

vous menez

ils/elles mènent

Ak sa pýtate prečo, toť nižšie menšie okienko francúzskej výslovnosti:

Takéto čudnosti sa pri časovaní slovesa mener (ale napríklad aj acheter, lever, …) dejú preto, aby Francúzi mohli všetko vysloviť so šarmom a eleganciou. Keby ponechali všade rovnaké e, aké je v neurčitku (teda je mene, tu menes, …), museli by namiesto /žmen/ (je mène) vysloviť /žmn/ (je mene). A to by teda vôbec neznelo elegantne. Tri vyslovené spoluhlásky takto pokope. Preto všade tam, kde niečo takéto alebo podobne škaredé hrozilo, Francúzi pridali radšej nad e accent grave `. Ten spôsobil to, že sa vysloví poriadne /e/. Pri 1. a 2. osobe množného čísla accent grave ` potrebný nie je, pretože na konci slova je vyslovená samohláska.

Predpona A (apporter, amener)

Slovesá apporter a amener znamenajú všeobecne: VENIR AVEC (prísť s)

Apporter

Význam: priniesť nejaký predmet niekam so sebou

Vo vete si toto sloveso môžete nahradiť spojením: venir avec quelque chose

• Il lui a apporté des fleurs à l’hôpital. | Priniesol jej do nemocnice kvety.

• Si tu viens, apporte du vin et du fromage. | Ak prídeš, prines víno a syr.

 Tu as apporté les billets d’avion ? | Priniesol si letenky? (pýtam sa kamaráta na letisku)

• N’oubliez pas d’apporter vos manuels de français à chaque leçon. | Nezabudnite si priniesť vaše učebnice francúzštiny na každú hodinu.

J‘apporterai un gâteau au travail demain. | Zajtra prinesiem do práce koláč. (hovorím svojim kolegom v práci)

• Je vous apporte de bonnes nouvelles. | Prinášam vám dobré správy.

Je vous ai apporté des bonbons
Parce que les fleurs c’est périssable
Puis les bonbons c’est tellement bon
Bien que les fleurs soient plus présentables

Amener

Význam: priviesť/priviezť nejakého človeka/zviera (dopravný prostriedok) niekam so sebou

Vo vete si toto sloveso môžete nahradiť spojením: venir avec quelqu’un

Viens dîner et amène ton petit ami, je veux le rencontrer !| Príď na večeru a priveď aj svojho priateľa, chcem ho spoznať!

• Qu’est-ce qui vous amène ? | Čo vás privádza?

Tu peux amener maman chez moi ce soir?| Môžeš dnes večer priviesť mamu ku mne? 

• Ce bus vous amène à la gare. | Tento autobus vás privedie na stanicu.

Si tu viens, amène ta fille.| Ak prídeš, priveď svoju dcéru.

Je vais t’amener à l’aéroport. | Vezmem ťa na letisko. (môže sa použiť aj emmener)

Amène-toi chez nous, je t’ouvrirai les bras
Je n’ai rien d’un bouffon qui déclenche les rires
Mais peut-être qu’à deux nous trouverons la joie

Predpona EM (emporter, emmener)

Slovesá emporter a emmener znamenajú všeobecne: PARTIR AVEC (odísť s)

Emporter

Význam: odniesť/vziať nejaký predmet niekam so sebou

Vo vete si toto sloveso môžete nahradiť spojením: partir avec quelque chose

 Si tu pars, emporte toutes tes affaires. | Ak odídeš, vezmi/odnes si so sebou všetky tvoje veci.

 Elle emporte combien de chaussures en vacances ?! | Koľko topánok si berie na dovolenku?!

 Il pleut, n’oublie pas d‘emporter un parapluie ! | Prší, nezabudni si so sebou vziať dáždnik!

Sur place ou à emporter ? | Na mieste alebo so sebou?

• J’emporte tes clés ! | Beriem si tvoje kľúče! (odchádzam z domu s tvojimi kľúčmi)

• Un café à emporter, s’il vous plaît. | Jednu kávu so sebou, prosím.

Emmener

Význam: odniesť/odviezť/vziať nejakého človeka/zviera (dopravný prostriedok) niekam so sebou

Vo vete si toto sloveso môžete nahradiť spojením: partir avec quelqu’un

 On emmène notre fils en vacances avec nous cet été. | Toto leto berieme s nami na dovolenku nášho syna.

Tu m’emmènes au cinéma ? | Vezmeš ma so sebou do kina?

• Il faut l’emmener chez le médecin. | Treba ju/jeho odviesť/odviezť k lekárovi.

Nous devons emmener le chat chez le vétérinaire pour le faire vacciner.| Musíme vziať našu mačku veterinárovi, aby sme ju dali zaočkovať.

• Tu vas où ? Je peux t’emmener. | Kam ideš? Môžem ťa odviesť/odviezť/zobrať so sebou.

• J‘emmenèrai ma voiture au garage demain. | Zajtra odveziem svoje auto do servisu. (môže sa použiť aj amener)

So slovesom emmener akoby sa hudobné vrece roztrhlo. Nájdete ho nielen v tejto veľmi sympatickej pesničke Mon bagage nižšie, ale aj známej klasike Emmenez-moi od Charlesa Aznavoura, rýchlejšej Je t’emmène au vent od skupiny Louise Attaque alebo veľmi chytľavej Emmène-moi od mladej francúzskej skupiny Boulevard des Airs.

Ouais tu viendras avec moi
Ouais j’t’emmènerai sous mes draps
Et tu seras mon porte-bonheur
Tu seras mon bagage je t’emmène avec moi ah ah

Ako to vyzerá vo francúzskej praxi

Aj keď vo francúzštine existujú nejaké pravidlá, to ešte neznamená, že sa nimi Francúzi aj riadia. Neriadia. Aspoň nie vždy. To, čo sa dočítate v učebnici francúzštiny alebo naučíte na kurze či v škole, sa často líši od toho, čo sa rozhodnú vo svojom každodennom živote používať Francúzi. Ako to teda vyzerá s týmito slovesami v reálnej francúzskej praxi?

1. Amener/emmener sa používa aj pre predmety

Učebnice francúzštiny sa zhodujú na tom, že odvodeniny slovesa mener (amener/emmener) by sa mali používať len pre ľudí, zvieratá (a dopravné prostriedky). Na francúzskej ulici to ale asi nikoho príliš nezaujíma. Práve tieto dve slovesá Francúzi často používajú aj pre neživé a nehýbajúce sa predmety. S čistým svedomím vám teda niekto vo Francúzsku môže povedať Amène-moi ce livre. (Priveď mi tú knihu.) namiesto Apporte-moi ce livre. (Prines mi tú knihu.)

Zdroj: giphy.com

Človek sa sotva niečo naučí a potom zistí, že to možno vlastne ani netreba vedieť. Lebo to nevedia (alebo minimálne neriešia) ani niektorí Francúzi. Nevadí, ide jednoducho o „spoločensky prijateľnú“ chybu a takých má predsa každý jazyk plno. Čo to teda znamená pre študentov francúzštiny? Len to, že sa vôbec nič nestane, ak niekedy použijete slovesá amener/emmener nielen s ľuďmi a zvieratami, ale aj s vecami.

2. Medzi amener a emmener sa až tak nerozlišuje

Veľa Francúzov považuje slovesá amener a emmener za skorosynonymá. Bude to tým, že existuje veľa situácií, pri ktorých sa hodí mať po ruke obe. Všetko záleží od uhla pohľadu, od toho či chceme zdôrazniť, že odniekiaľ odchádzame (emmener) alebo niekam prichádzame (amener). Je teda niekedy len na vás, ktoré si vyberiete. A aj keby ste sa úplne netrafili, amener aj emmener sa vyslovujú podobne, takže je šanca, že Francúzi budú počuť to, čo budú chcieť 😀

3. Apporter/emporter sa používa iba pre predmety

Ak by ste si mali z tohto článku zapamätať iba jednu vec, tak by to určite bolo to, že slovesá apporter a emporter sa používajú len s predmetmi – takými, ktoré sa dajú zodvihnúť a niekam odniesť/priniesť. A platí to nielen v učebniciach ale aj vo francúzskej praxi. Preto sa radšej okľukou vyhnite napríklad takejto vete J’apporte une amie à cette fête. Lebo budete čeliť zdeseným francúzskym pohľadom. Vyznelo by to totiž, ako by ste vašu kamarátku považovali za vec, ktorú prehodíte cez chrbát a prinesiete na oslavu. Aj keď možno predsa len existujú situácie, kedy ľudí a zvieratá berieme na chrbát či do rúk a ide sa…

Zdroj: giphy.com

Ďalšie slovesá a užitočné výrazy

Ak by vám slovesá apporter, amener, emporter, emmener nestačili a chceli by ste vašu francúzštinu ešte o čosi vyparádiť, existujú aj ďalšie slovesá a výrazy, ktoré sa vám môžu hodiť:

Rapporter

znovu priniesť / priniesť naspäť / aportovať / žalovať

Tu aimes bien ce gâteau ? Je peux en rapporter demain. | Chutí ti ten koláč? Môžem z neho znovu priniesť zajtra.

• Rapporte-moi mes livres, s’il te plaît. Ça fait déjà deux mois que tu les as. | Vráť mi prosím ťa moje knihy. Už sú to dva mesiace, čo ich máš.

• Max, rapporte ! | Max, prines/aport !

Zdroj: giphy.com

• Cet élève rapporte tout au professeur. | Tento žiak žaluje všetko učiteľovi.

Ramener

priviesť, priviezť niekoho späť / odviesť, odviezť niekoho tam, odkiaľ prišiel

• Vous voulez que je vous ramène ? Chcete aby som vás vzal/odviezol domov?

Remporter

odniesť naspäť / vyhrať

• Ils ont remporté la finale. | Vyhrali finále.

——

Quel bon vent vous amène ? | Čo vás privádza? Za čo vďačím(e) vašej návšteve?

Mener quelqu’un en bateau.| Vodiť niekoho za nos.

Vous ne l’emporterez pas au paradis. | Toto vám neprejde.

Tu t’amènes ? / Amène-toi ! | Už ideš? / Poď už! (hovorovo)


Ak ste sa dočítali až sem, klobúk dolu. Je najvyšší čas preskúšať sa a zistiť či všetky tieto vysvetlenia, obrázky a gifká padli na úrodnú pôdu. A možno sa vám niekedy bude hodiť aj toto farebné pdfko 🙂


Dajte vedieť, ako ste v kvíze uspeli v komentári 🙂 A ak máte stále v týchto štyroch slovesách taký menší-väčší chaos, myslite na to, že v tom nie ste sami. A nezabudnite tiež, že okrem učenia sa gramatických pravidiel a poučiek, je dôležité sa vždy poriadne obklopiť francúzštinou a vstrebávať ju každý deň. Skúste v najbližšom období viac nastražiť uši a oči a sledujte, ako tieto štyri slovesá používajú Francúzi.


Zdroje:
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
GRÉGOIRE, Maïa – KOSTUCKI, Alina: Grammaire progressive du français (Perfectionnement)
Le Figaro : «Amener», «emmener», «apporter»

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

4 názory na “Ako správne používať francúzske slovesá amener, emmener, apporter, emporter, … ?”

    1. Bonjour Peter, ďakujem za Váš komentár, to sa veľmi teším! 🙂 Nezanikla, ale má menšiu pauzu, verím, že od pondelka sa mi podarí znova to tu rozbehnúť ?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *