La petite optimiste

Ako zvládnuť francúzske číslovky so cťou

Na začiatku vášho vzťahu sa tvária nevinne, nič zlé by ste od nich nečakali.

Ale potom to začnete pozorovať.

S tým, ako rastú, začína váš vzťah postupne chladnúť.

Pomaly strácate nádej, že sa vám podarí získať si ich ešte niekedy na svoju stranu.

Viete dobre, o kom hovorím…

O najväčšom nepriateľovi študentov francúzštiny:

ČÍSLOVKÁCH

(zdroj: giphy.com)

Táto na prvý pohľad bežná časť francúzskeho jazyka vyvoláva u mnohých študentov zrýchlený dych, husiu kožu (la chair de poule!) či nepríjemné chvenie. Ja som sa však rozhodla, že sa za nás všetkých pokúsim zistiť, ako to s nimi vlastne je. A tak som vypotila tento článok. Možno trochu dlhý článok. No dobre, vlastne sakramentsky dlhý článok. Ale verte mi, táto situácia si to vyžaduje. Aby to bolo ale aspoň o kúsok prehľadnejšie, tu je stručný obsah toho, čo tu nájdete (pokojne kliknite rovno na to, čo vás najviac zaujíma!):

1. Koľko čísloviek vieš, toľkokrát si Francúzom

2. Čísla do 100

3. Čísla nad 100

4. Najväčšie číslovkové dilemy

5. Prečo sa toto všetko vlastne učiť?

6. Praktické tipy, ako sa zlepšiť v číslovkách

Koľko čísloviek vieš, toľkokrát si Francúzom

Číslovky sú jednou z vecí, vďaka ktorej sa dá pomerne ľahko určiť či niekto vie skutočne dobre po francúzsky, alebo nie. Dáte mu prečítať pár väčších čísel a uvidíte či mu to ide plynulo a bez akéhokoľvek zaváhania, alebo nie. Priznajme si to, väčšina zo študentov francúzštiny patrí do tej druhej skupiny.

A dôvod je jednoduchý: číslovky až tak často v cudzom jazyku nepoužívame. Preto, ak sa ocitneme zrazu v situácii, keď sme ich nútení použiť, nastane moment paniky, obleje nás studený pot a 30 minút násobime, delíme, sčítavame, kým to dáme nejak dokopy. A aj tak to nakoniec nemusí byť správne 🙁 A to ani nehovorím o tom, keď vám povie Francúz nejaký rok. Začujete mille, potom vás strasie a ďalej už nevnímate. Áno, žiaľbohu hovorím z vlastnej skúsenosti.

(zdroj: mrwgifs.com)

Ale nepodliehajme panike. Musíme sa na tie číslovky so všetkou silou a odhodlaním zamerať. A veľa trénovať a precvičovať. Tak poďme na to, čaká nás veľa roboty, vážení!

(zdroj: giphy.com)

Čísla do 100

Aj keď to najzaujímavejšie na francúzskych číslovkách sa odohráva až od čísla 70 vyššie, opakovanie je predsa matka múdrosti, že áno. Preto si teraz zopakujte aj niečo málo o tých menších číslach. Ale ešte predtým ako vôbec začneme, nezabudnite si zdarma stiahnuť tento PDF materiál s číslami od 0 do 1000 spolu s výslovnosťou 🤓

0-10 – aj keď ich už asi dobre poznáte, je dôležité dávať pozor na ich výslovnosť!

11-16 – sú zakončené príponou -ze

17-19 – tvoria ich jednotky pripojené k číslu 10 spojovníkom

20-69 – sú zložené z desiatok a jednotiek spojených spojovníkom (okrem čísla 1 – to sa pripája spojkou et)

No a teraz sa dostávame konečne k tomu skutočne zaujímavému: Francúzi si jednoducho nevymysleli slová, ktorými by označili čísla 70, 80 a 90. Rozhodli sa, že logickejšie je poskladať si ich z niekoľkých matematických operácií. Preto:

70 soixante-dix (60+10)

80quatre-vingts (4×20)

90quatre-vingt-dix (4×20+10)

A práve tieto čísla (obzvlášť číslo 90) sú hlavným dôvodom, prečo sa všetci (vrátane mňa!) Francúzom za ich číslovky stále smejú.

(zdroj: 9gag.com)

Môžu za to Kelti

Pôvod týchto čísel siaha do stredoveku, kedy bolo vo Francúzsku bežné počítať v dvadsiatkovej číselnej sústave, číslo 30 bolo vyjadrené ako 20+10, 40 ako 2×20, 60 ako 3×20 a tak ďalej aj čísla 70, 80 a 90. Tento číselný systém používali Kelti a Normanďania a je pravdepodobné, že jedni alebo druhí ho predstavili aj Galom.

Na konci stredoveku však napokon vyhrali nad niektorými zloženými tvarmi, tvary jednoduché: trente, quarante, cinquante a soixante. Na 60-tke sa to však zastavilo a to aj napriek tomu, že existovali tvary septante, octante a nonante ! V 17. storočí to celé definitívne zaklincovala Francúzska akadémia, ktorá rozhodla, že zložené tvary čísloviek 70, 80 a 90 sú viac kúl.

Ale napríklad v takom Švajčiarsku (a čiastočne aj v Belgicku) sa rozhodli nekomplikovať si život matematikou a môžete tam začuť krásne slová ako septante, huitante alebo nonante.

Viem, čo si teraz myslíte.

(zdroj: giphy.com)

Môžem len súhlasiť.

Čísla nad 100

Francúzske čísla nad 100 vyzerajú ako úplná malina, aha:

sto – cent

tisíc – mille

milión – un million

miliarda – un milliard

bilión – un billion

biliarda– un billiard

Za každé z nich potom pridáme to, čo treba, ak treba.

A je to. Nič špeciálne komplikované.

Vlastne, až na jednu vec …

Viete bez problémov zodpovedať prvú nižšie uvedenú číslovkovú dilemu?

4 najväčšie číslovkové dilemy

1. Mám pridať „s“ alebo nie?

MILLE

Mille neexistuje v množnom čísle, takže nikdy nepridávame „s“.

douze mille (12 000)
trois mille cinq cent vingt (3 520)

MILLION +

Čísla od milióna vyššie sú podstatnými menami, takže v množnom čísle vždy pridáme „s“.

deux milions (2 000 000)
quatre millions trois cent mille (4 300 000)

VINGT, CENT

Ak za vingt/cent nenasleduje žiadna základná číslovka , tak v množnom čísle pridáme „s“.

Ma grand-mère a quatre-vingts (80) ans.
Mon grand-père va fêter ses quatre-vingt-dix (90) ans.
Cette capitale compte huit cents (800) habitants.
Cette capitale compte huit cent quarante (840) habitants.

Často nás k pridaniu „s“ môže lákať, ak je nasledujúce podstatné meno v množnom čísle. Avšak to nemá na pridanie či nepridanie „s“ žiaden vplyv.

Vous trouverez cent (100) occasions plus favorables. (číslovka „cent“ je v jednontom čísle)
Vous trouverez deux cents (200) occasions plus favorables. (číslovka „cent“ je v množnom čísle)
Ce film a rapporté près de vingt millions (20 000 000) d’euros.
Ce film a rapporté près de quatre-vingts millions (80 000 000) d’euros.

Ak za vingt/cent nasleduje mille, tak „s“ nikdy nepridávame. Lebo ide o základnú číslovku, nie podstatné meno.

Cette pétition a obtenu plus de quatre-vingt mille (80 000) signatures.

Ak vingt/cent nasledujú za podstatným menom, tak sa ich tvar nemení, čiže nepridávame „s“.

l’année mille neuf cent
la page quatre-vingt

Tak to by sme mali.

(zdroj: giphy.com)

Hlavu hore, ešte sme neskončili! Skúste si teraz napísať napríklad toto číslo: 3 280 380. A správnu odpoveď si overte na tejto stránke, ktorá sa vám bude určite veľmi páčiť.

2. Mám použiť „et“, spojovník alebo radšej ani jedno?

Spojku „et“ používame iba v týchto prípadoch:

vingt et un (21)
trente et un (31)
quarante et un (41)
cinquante et un (51)
soixante et un (61)
soixante et onze (71)

Čo sa týka spojovníkov a nespojovníkov – je to na vás.

Pravopisná reforma z roku 1990 nám odporúča, ale neprikazuje používať spojovníky (nie, naozaj to nie sú pomlčky!) všade, kde sa dá. Výsledok toho je, že 9 z 10 Francúzov „netuší, kde má spojovník použiť“ (tvrdí Matthieu). Nuž, každopádne, ak vám vaše srdce piští po spojovníkoch, máte ich mať!

vingt et un alebo vingt-et-un
cent un alebo cent-un
six cent dix-sept alebo six-cent-dix-sept

Ale, aby bola rovnováha vo svete, treba vždy nejakú výnimku.

(zdroj: giphy.com)

Ale áno, bez toho by to nebolo predsa to pravé orechové! Francúzska akadémia nám preto nejakú s radosťou darovala:

Spojovníko-izmus sa netýka číselných podstatných mien.

deux millions deux-cent-vingt-trois (2 000 223)

3. Kedy mám dať „un“ do ženského rodu?

Zatiaľ ste si mohli všimnúť, že číslovky, ktoré vedia nejakým magickým spôsobom meniť svoj tvar (rozumej: majú množné číslo) sú: vingt, cent a million (milliard, billion, …). Do tejto skupiny vyvolených sa však nasáčkovalo aj „un“, ktoré síce nevie (logicky) meniť svoje číslo, ale za to rado mení svoj rod.

„Un“ sa vždy v rode zhoduje s podstatným menom, ku ktorému sa viaže.

un jour, vingt et un jours
une heure, vingt et une heures
cent un dalmatiens, cent une portes

A „une“ je dokonca také čarovné, že sa používa aj tam, kde pôvodne nie je:

Les mille et une nuits (Tisíc a jedna noc)

Na tomto mieste sa hodí spomenúť, že titulná strana novín sa po francúzsky povie la une a keď je niečo na titulke je to à la une.

4. Ako to mám správne vysloviť?

V prvom rade, medzi číslovkou a podstatným menom je vždy povinné viazanie (liaison)! Ak neviete, čo to presne je liaison a ako to funguje, tak snáď nájdete odpoveď v tomto článku. Ďalej je tiež dôležité, ak budete počúvať a napodobňovať výslovnosť čísloviek (alebo čohokoľvek iného), sledovať (a napodobňovať) aj to, ako dotyčný hýbe ústami. Skúste napríklad toto video.

Niektoré číslovky majú zvláštnu výslovnosť alebo ju záludne menia podľa toho, pred akým slovom sa nachádzajú:

5 (CINQ), 6 (SIX), 8 (HUIT) a 10 (DIX)

Ak stoja samostatne, koncová spoluhláska sa vyslovuje:

5 /sε̃k/, 6 /sis/, 8 /ɥit/, 10 /dis/

Pred pod. menom začínajúcim na spoluhlásku sa koncová spoluhláska nevyslovuje:

5 /sε̃/ (cinq minutes), ale stretnete sa aj s výslovnosťou /sε̃k/
6 /si/ (six jours)
8 /ɥi/ (huit vins)
10 /di/ (dix personnes)

Pred pod. menom začínajúcim na samohlásku alebo nemé H sa koncová spoluhláska viaže:

5 /sε̃k/ (cinq ans)
6 /siz/ (six habitans)
8 /ɥit/ (huit histoires)
10 /diz/ (dix orteils)

9 (NEUF)

Záludnú výslovnosť má aj číslovka 9, ktorá sa vyslovuje ako /nœf/ vždy okrem dvoch špeciálnych prípadov: keď hovoríme o hodinách alebo rokoch (neuf heures /nœVœʀ/, neuf ans /nœVɑ̃/).

1000 (MILLE)

Mille /mil/ síce svoju výslovnosť nijako nemení (vďakabohu), ale dávajte si pozor na ill, ktoré sa v tomto slove (a jeho odvodeninách: million, milliard, billion, …) vyslovuje vždy ako L.

Prečo sa toto všetko vlastne učiť?

(zdroj: giphy.com)

Nuž, napríklad preto, aby ste si vedeli zapísať telefónne číslo, keď vám ho bude niekto diktovať. Napríklad poloopitý zle artikulújuci pohľadný Francúz na diskotéke.

Alebo preto aby ste vedeli svojej francúzskej kolegyni povedať, koľko gramov múky a koľko kíl jabĺk ste dali do vášho koláča. Bez zajakávania.

Alebo preto aby ste si jednoducho namiesto dvoch pív, neobjednali omylom dvanásť.

Vidíte, číslovky nie sú úplne na škodu. Spísala som (spolu s Matthieu-om) zopár užitočných fráz z rôznych situácií, v ktorých sa môžete ocitnúť, a kde sa vám číslovky určite zídu:

Koľko to stojí?

Quel est est le prix de ce parfum ? / Combien ça coûte ? / Ça fait combien ? (celkovo)
Il coûte 1 € (un euro) / Ça coûte 0,50 € (cinquante centimes)
Combien coûtent ces bananes ? / Ils font combien ?
Ils coûtent 2,50 € (deux euros cinquante)
Il a gagné 2 000 000 € (deux millions d’euros.)

Koľko je hodín?

Quelle heure est-il ? / Quelle heure il est ?
Il est 2h (deux heures) / Il est 12h (midi) / Il est minuit
Il est 2h10 (deux  heures dix) / Il est 2h50 (trois heures moins dix)
Il est 3h30 (trois heures et demie)
Il est 3h15 (trois heures et quart) / Il est 3h45 (quatre heures moins le quart)
À quelle heure est ton train ? – Il est à 7h00 (sept heures du matin)
C’est ouvert de quelle heure à quelle heure ? – De 8h à 12h (de huit heures à douze heures)
J’ai pris le train de 10h02 (dix heures deux)
Koľkého je dnes?
Quelle est la date, aujourd’hui ? Aujourd’hui, nous sommes le 15 (quinze) mai 2016
Aujourd’hui, nous sommes jeudi 20 (vingt) mai  2016
Nous sommes le combien ? – Nous sommes le 16 (seize)
J’ai un rendez-vous chez le dentiste le 1er (premier) août

Vedeli ste, že Francúzi na označenie týždňa používajú tiež výraz „8 jours“ a na označenie dvoch týždňov  „15 jours“ ?

(zdroj: popsugar.com)

Dáš mi svoje číslo?

Quel est votre / ton numéro de téléphone ? / Tu peux me donner ton numéro de téléphone ?
Mon numéro est 06 12 34 56 78 (zéro six, douze, trente-quatre, cinquante-six, soixante-dix-huit)

Koľko meriaš? Koľko vážiš?

Combien est-ce que tu mesures? – Je mesure 1m75 (un mètre soixante-quinze)
Combien est-ce qu’elle pèse ? – Elle pèse 58 (cinquante-huit) kilos

Akú máte veľkosť?

Quelle taille faites-vous ? / Quelle est votre taille (veľkosť oblečenia) ? – Je fais du 40 (quarante)
Quelle est votre pointure (veľkosť topánky) ? – Je chausse / fait du 43 (quarante-trois)

Môžete mi dať kilo rajčín, prosím?

Vous pouvez me donner un kilo de tomates, s’il vous plaît ?
Je voudrais 500 g (cinq cents grammes) de cerises.

3 praktické tipy, ako sa zlepšiť v číslovkách

(zdroj: giphy.com)

1. Zabudnite na matematiku

Áno, v prvom rade, by sme mali všetci prestať toľko počítať. Viem, že máte radi matematiku, ale zabudnite na ňu. Nepremýšľajte toľko nad tými číslovkami a radšej sa ich naučte automaticky. Napríklad keď počujete „quatre-vingt-huit“, skúste si jednoducho predstaviť (aj keď to ide ťažko), že je to len 80+8. Nič viac. Takisto to totiž robia aj Francúzi. Ak sa ich spýtate na číslovky, pravdepodobne vám povedia niečo také, ako mi povedal Matthieu:

„Keď počujem quatre-vingt-dix, nikdy mi nenapadne, že je tam napríklad nejaká dvadsiatka. Vnímam to jednoducho ako bežnú výslovnosť čísla 90. Takže tak, ako napríklad pri čísle cinquante vidím 5, tak aj pri quatre-vingt-dix, vidím 9.“

2. Hovorte si v duchu čísla po francúzsky

Vždy, keď by ste si normálne niečo vduchu počítali v slovenčine, skúste sa prepnúť do francúzštiny. Najlepšie sa to trénuje napríklad v obchode, aha:

vezmem huit rožkov… deux, quatre, six, huit
fíha, quatre-vingt-deux euros, to je teda pekne drahé

Trénovať môžete samozrejme aj inde ako v obchode. Napríklad, keď uvidíte, koľko minút majú zase raz Slovenské železnice meškanie. Použitiu sa medze nekladú!

3. Počúvajte francúzske číslovky

A aby ste si zlepšili aj posluch, odporúčam robiť si občas nejaké audio cvičenia, na internete ich nájdete plno. Napríklad táto séria článkov je plná takýchto cvičení, s ktorými si môžete trénovať váš posluch. Okrem toho je väčší výskyt čísloviek v dokumentoch, spravodajských reláciách alebo reláciách o varení. Takže možno, ak si občas niečo také pozriete, nemusí to byť na škodu.


Pre všetkých, ktorí sa dočítali až sem: Klobúk dolu! (Chapeau !) Ak máte nejaké otázky, nejasnosti, skúste sa spýtať, možno vám budem vedieť ja alebo Matthieu odpovedať.

A možno ani nie. Ale za skúsenie nič nedáte.

PS: Ešte stále to nie je úplne za nami, musíme sa niekedy povenovať aj radovým číslovkám!


Zdroje:
Pourquoi “soixante-dix“, “quatre-vingts“, “quatre-vingt-dix“ ?
Prononciation et liaisons des chiffres 5, 6, 7, 8, 9, 10
L’écriture des numéraux en lettres

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

4 názory na “Ako zvládnuť francúzske číslovky so cťou”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *