La petite optimiste

Le alebo la? Tipy ako na mužský a ženský rod (+kvíz)

Le parapluie alebo la parapluie? Le chapitre alebo la chapitre? Le souris alebo la souris? Le portefeuille alebo la portefeuille?

Masculin alebo féminin?

Mužský alebo ženský rod?

Tá veľká životná otázka, ktorú si každodenne kladú tisíce študentov francúzštiny po celom svete.

A spôsobuje im chvíle plné nerozhodnosti a stresu.

Zdroj: giphy.com

Pretože v závislosti od rodu sa nemenia len členy (un, une, le, la, de la, du, …), ale svoje tvary (a často aj výslovnosť) menia aj iné slovíčka v blízkosti inkriminovaného podstatného mena (prídavné mená, opytovacie a ukazovacie zámená a niekedy aj slovesá).

Či už ste na začiatku vašej cesty za plynulou francúzštinou alebo ste už veľkými znalcami francúzskeho jazyka, som si istá, že sa z času na čas pristihnete pri kladení si tejto nepríjemnej otázky.

Ide totiž o jeden z najvytrvalejších bojov pri učení francúzštiny, v ktorom zlyhávajú aj tí najskúsenejší. Niekedy dokonca aj samotní Francúzi …


Ako sa teda vždy rozhodnúť správne?

Veľmi rada by som sa s vami teraz podelila o nejaké tajné zázračné pravidlo, na základe ktorého by ste vždy vedeli jednoducho a spoľahlivo zistiť, o aký rod pôjde.

Žiaľ také pravidlo neexistuje.

Dobrou správou ale je, že existuje aspoň zopár užitočných tipov a techník, ktoré vás nasmerujú tým správnym smerom.

Aspoň väčšinou.

Tip #1: Memorujte sa správne

Ale hneď na úvod mám pre vás najnudnejší a najmenej originálny tip.

Jedinou istotou pri rozlišovaní medzi mužským a ženským rodom je bifľovanie.

Ale také to správne.

Nové podstatné mená sa učte obklopené inými slovíčkami. Minimálne s určitým alebo neurčitým členom, ale najlepšie aj s prídavným menom, prípadne ako súčasť nejakého milého slovného spojenia či frázy. A tento zvyk si treba osvojiť hneď od úplného začiatku.

 un bon livre (dobrá kniha)

 C’est une grande table. (Je to veľký stôl.)

• J’ai une peur bleue de l’avion. (Mám hrôzu z lietania.)

Zdroj: giphy.com

Sú ale situácie, kedy napriek všetkým našim snahám, slovíčko stále nie a nie ísť do hlavy.

Vtedy pomáha vytvorenie vlastnej mnemotechnickej pomôcky. Môžete si napríklad predstaviť, že slová mužského rodu majú veľké čierne fúzy, zatiaľ čo slová ženského rodu sú oblečené v kvetinových šatách 😀 Ja som mala dlho problém s dáždnikom, un alebo une parapluie? Odnedávna si v týchto nerozhodných chvíľach skúšam vybaviť dáždnik s fúzmi a ono to naozaj funguje!

Tip #2: Je to dievča alebo chlapec?

Okrem učenia sa slovíčok rad za radom, existujú viaceré indície a pomôcky, ktoré vám hneď na prvý pohľad (väčšinou úspešne) napovedia, o aký rod pôjde.

Prvou z nich je pohlavie.

Možno vám to príde úplne samozrejmé, ale spomeňte si, že v našej krásnej slovenčine dievčatá napríklad ženského rodu nie sú. Je preto celkom príjemné uistiť sa, že Francúzi si pre nás v tomto smere neprichystali žiadne veľké prekvapenia:

 un homme (muž) x une femme (žena)

un garçon (chlapec) une fille (dievča)

un ami (kamarát) x une amie (kamarátka)

un Français (Francúz) x une Française (Francúzka)

un musicien (hudobník) x une musicienne (hudobníčka)

un journaliste (novinár) x une journaliste (novinárka)

un chien (pes) x une chienne (fenka)

un coq (kohút) x une poule (sliepka)

Pri zvieratách si ale dávajte pozor na myši – tie sú vždy len ženského rodu: une souris. A napríklad taká lekárka je zase rodu mužského, a to aj napriek tomu, že je žena: le médecin. Ak by ste povedali la médecine, išlo by o lekárstvo alebo štúdium medicíny.

Tip #3: Zaostrite na koncovku

Aké pohlavie má ale napríklad také francúzske auto? Cíti sa viac mužsky alebo žensky ?

Ani srnka netuší.

Preto je pri neživých predmetoch najistejšie siahnuť po spoľahlivej bifľovacej technike. Okrem nej, ale predsa len existuje ešte jeden spôsob, ktorý by vám mohol pomôcť:

Zaostrite zrak na koncovku vášho podstatného mena, tá vás nasmeruje (väčšinou) za tým správnym rodom. Nejde ale o nepriestrelnú stratégiu, pretože ku každému pravidlu existuje viacero výnimiek.

Typické mužské koncovky

Ak spozorujete podstatné meno končiace na jednu z týchto koncoviek je veľká šanca, že bude mužského rodu:

• -age: le garage (garáž), le voyage (cesta) (6 výnimiek: la cage, la plage, la page, l’image, la nage, la rage)

• -al/ail/-euil: le travail (práca), le fauteuil (kreslo)

• -ier: le calendrier (kalendár), le cahier (zošit), le cendrier (popolník)

• -in: le chemin (cesta), le dessin (kresba), le coussin (vankúš)

• -isme: l’optimisme (optimizmus), le capitalisme (kapitalizmus)

• -ment: l’appartement (byt), le bâtiment (budova)

• -eau: le bateau (loď), le gâteau (koláč), le cadeau (darček)

Typické ženské koncovky

Ak spozorujete podstatné meno končiace na jednu z týchto koncoviek je veľká šanca, že bude ženského rodu:

• -té: la société (spoločnosť), la réalité (realita) (výnimkami sú napríklad le côté, le pâté, l’été, …)

• -esse/-ette: la sagesse (múdrosť), la fourchette (vidlička)

• -ine: la cabine (kabína), la cuisine (kuchyňa), la vitamine (vitamín)

• -rie: la boulangerie (pekáreň), la théorie (teória)

• -ure: la voiture (auto), la blessure (zranenie), la chaussure (topánka)

• -ade/-ode/-ude: la salade (šalát), la certitude (istota)

• -tion/-sion: l’invitation (pozvanie), la télévision (televízia)

Ak by sme to chceli trochu zjednodušiť, dá sa v skratke povedať, že:

Väčšina slov ženského rodu končí na -e (s výnimkou slov končiacich -age a -isme) alebo na -tion/-sion.

Existuje ale samozrejme veľa slov, ktoré končia na -e a vôbec sa nehanbia mať mužský rod. Napríklad: un chapitre, un parapluie, un problème, un groupe, un système, un texte, un rêve, un musée, un cimetière, un squelette.

Tip #4:  Zaraďte ho do skupiny

Ďalšia indícia, ktorá môže byť pri určovaní rodu užitočná je význam daného slovíčka. Ak patrí do niektorej z nižšie uvedených významových skupín, je pravdepodobné, že bude mať ten istý rod, ako ostatné slovíčka v tejto skupine.

Typické mužské skupiny slov

Ak podstatné meno patrí do niektorej z nižšie uvedených kategórií, je veľká šanca, že bude mužského rodu:

• jazyky: le français (francúzština), le russe (ruština)

farby: le blanc (biela), le rose (ružová), l’orange (oranžová)

• stromy: le chêne (dub), le pin (borovica), le prunier (slivka-strom)

• kovy a chemické prvky: l’argent (striebro), le cuivre (meď)

• matematické zlomky: un demi (polovica), un quart (štvrtina)

• metrické jednotky: un litre (liter), un mètre (meter)

• dni, mesiace a ročné obdobia: le mois de septembre (september), le printemps (jar)

Typické ženské skupiny slov

Ak podstatné meno patrí do niektorej z nižšie uvedených kategórií, je veľká šanca, že bude ženského rodu:

• ovocné plody: une cerise (čerešňa), une orange (pomaranč) (výnimkami sú napríklad un citron, un abricot, un raisin)

• vedecké odbory: la philosophie (filozofia), la géographie (geografia) (výnimka: le droit)

• sviatky: la Saint Valentin (sv. svätého Valentína), la Toussaint (Všetkých svätých) – pretože je ženského rodu aj fête (sviatok) (výnimkami sú napríklad Noël, Pâques, le Jour de l’an / le nouvel An)

• ostrovy: la Corse (Korzika), la Sicilie (Sicília), la Crète (Kréta)

• moria: la mer Rouge (Červené more), la mer Noire (Čierne more)

• značky áut: une Peugeot, une Citroën – pretože je ženského rodu aj voiture (auto)

Tip #5: Pozor na homonymá

Všimli ste si, že slovo orange sa v predchádzajúcom bode zázračne nachádza v dvoch kategóriách naraz? V mužských farbách (l’orange) a ženských ovocných plodoch (une orange). A rod vie meniť aj ružová farba (le rose), z ktorej sa podľa nálady stáva ruža (une rose).

A netýka sa to len farieb, francúzske homonymá sú všade. A narozdiel od tých slovenských menia veľmi často aj rod. Nám na Slovensku stačí väčšinou kontext, ale Francúzi sa rozhodli pre istotu svoje homonymá rozlíšiť aj rodom.

Aby bolo všetkým jasné, o čom je reč.

A aby sa študenti francúzštiny museli učiť zase čosi navyše.

Ďakujeme veľmi pekne.

Zdroj: giphy.com

• tour: le tour (okruh, cesta okolo) x la tour (veža)

• livre: le livre (kniha) x la livre (libra)

• manche: le manche (násada, rukoväť) x la manche (rukáv)

• poêle: le poêle (kachle) x la poêle (panvica)

• mode: le mode (forma, spôsob) x la mode (móda)

• vase: le vase (váza) x la vase (bahno)

• poste: le poste (miesto, funkcia) x la poste (pošta)

• mémoire: le mémoire (dizertačná/diplomová práca) x la mémoire (pamäť)

• voile: le voile (rúško, závoj) x la voile (plachta, plachetnica)

Pri príprave tohto článku som narazila na túto milú pesničku, určenú s najväčšou pravdepodobnosťou pre francúzske deti. Čo z nej robí výborný zdroj na učenie pre študentov francúzštiny. Je v nej veľa homoným a ešte viac homofónov (teda slov, ktoré sa píšu inak, ale vyslovujú sa rovnako). Nehanbite sa si ju aj nahlas pospevovať. Ale radšej vtedy, keď nebude nikto nablízku.

Verím, že ste si našli v tomto článku aspoň pár užitočných tipov, ktoré vám pri konverzácii s vaším francúzskym známym pomôžu vybrať si ten správny rod. Najlepším tipom ale aj tak stále zostáva to staré známe: učiť sa francúzštinu v kontexte. Poriadne sa ňou obklopiť a ono sa na vás tie členy potom nalepia nejako samé, uvidíte.

A ak to aj niekedy pôjde ťažšie, treba sa na to pozerať optimisticky: môžeme byť stále radi, že francúzština má rody len dva 😀

Pre tých, ktorých som ani týmto nepresvedčila, som našla ešte posledný bonusový tip, ktorý vás môže zachrániť v takmer každej situácii: facebook.com/246330025378880/videos/1120951071250100.

A teraz je už najvyšší čas preskúšať sa a zistiť, či všetky tieto vysvetlenia a príklady padli na úrodnú pôdu. Nezabudnite dať v komentári vedieť, ako ste v kvíze uspeli. A neváhajte sa tiež podeliť o svoje vlastné tipy a metódy, ktoré vám pomáhajú pri rozhodovaní sa medzi mužským a ženským rodom vo francúzštine!


Zdroje:
HENDRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J. : Francouzská mluvnice
GRÉGOIRE, Maïa – KOSTUCKI, Alina : Grammaire progressive du français (Niveau perfectionnement)

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

8 názorov na “Le alebo la? Tipy ako na mužský a ženský rod (+kvíz)”

  1. Výborné rady. Teraz už to všetko len vstrebať a čo nepôjde logicky tak nabifliť.
    A ďakujem za výbornú pomôcku na konci článku – dobre som sa zasmial:-)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *