La petite optimiste

Pendant, il y a, depuis a ďalšie zapeklité časové výrazy (+ kvíz)

5 týždňov bývam v Paríži.

5 týždňov som bývala v Paríži.

5 týždňov budem bývať v Paríži.

V slovenčine takmer identické vety, ale ako sa to povie po francúzsky?

A čo tieto tri nižšie?

Pred 5 týždňami som sa presťahovala do Paríža.

Na 5 týždňov idem do Paríža.

O 5 týždňov idem do Paríža.

Vedeli by ste všetky bez mihnutia oka preložiť do francúzštiny? Alebo sa vám teraz v hlave prehadzujú všetky francúzske časové výrazy ako il y a, depuis, pendant, ale nie ste si na 100% istí, kedy ktorý vlastne použiť?

Ak je to tak, vedzte, že v tom nie ste sami. Tieto podozrivé, ale veľmi potrebné výrazy pletú hlavu aj pokročilejším študentom. Poďte si v nich raz a navždy urobiť poriadok a na konci článku si môžete overiť, čo sa na vás nalepilo 💪

1. Depuis

Vyjadruje, že sa niečo začalo v minulosti a stále to trvá. Najčastejšie sa používa s prítomným časom.

Za depuis vždy nasleduje:

1. Časový údaj vyjadrujúci trvanie (počet dní, týždňov, rokov, …)

J’habite à Paris depuis 5 semaines. | 5 týždňov bývam v Paríži.

2. Presný moment v minulosti, od kedy aktivita začala (dátum, deň, mesiac, rok, udalosť, …)

J’apprends le français depuis 2022. | Učím sa francúzsky od roku 2022.

Depuis ce moment, je n’arrête pas d’y penser. | Od toho momentu na to neviem prestať myslieť.

Depuis qu‘elle est partie, il est triste. | Od kedy odišla, je smutný.

Vo vete s depuis uvidíme najčastejšie prítomný čas, keďže to stále trvá. Avšak je možné použiť napríklad aj passé composé (zložený minulý čas) v prípade, že chceme povedať, ako dlho sme už niečo nerobili:

Elle a arrêté de fumer depuis 10 ans. | Prestala fajčiť pred 10 rokmi (a stále nefajčí).

Je n’ai pas dormi depuis 2 jours. | Dva dni som nespala (a stále nespím).

Menej častým javom je aj použitie imparfait a plus-que-parfait. V prípade, ak to celé chceme posunúť do minulosti:

Depuis qu’elle était partie, il était triste. | Od kedy odišla, bol smutný.

⚠️ Ak za depuis ide konkrétny časový údaj, dáva sa na koniec vety.

2. Ça fait… que / Il y a… que

Vyjadrujú presne to isté, čo depuis, teda, že sa niečo začalo v minulosti a stále to trvá.

S oboma výrazmi sa vždy používa časový údaj vyjadrujúci trvanie (počet dní, týždňov, rokov, …).

Ça fait 5 semaines que j’habite à Paris. | Je to 5 týždňov, čo bývam v Paríži.

Ça fait 6 ans que je ne mange plus de viande. | Už je to 6 rokov, čo nejem mäso.

Il y a 10 ans que j’ai déménagé. | Už je to 10 rokov, čo som sa presťahovala.

⚠️ Ça fait… que aj Il y a… que musia byť vždy na začiatku vety.

3. Pendant

Vyjadruje aktivitu, ktorá má presne ohraničené trvanie (má začiatok aj koniec).

Za pendant nasleduje:

1. Časový údaj vyjadrujúci trvanie (počet dní, týždňov, rokov, …).

J’ai habité à Paris pendant 5 semaines. | 5 týždňov som bývala v Paríži.

Je vais habiter à Paris pendant 5 semaines. | 5 týždňov budem bývať v Paríži.

Il était là pendant une heure. | Bol tam hodinu.

Je ne travaille jamais pendant le week-end. | Nikdy nepracujem počas víkendu.

2. Časovo ohraničená aktivita

Pendant que tu vas à la poste, je vais faire la lessive. | Počas toho, čo pôjdeš na poštu, dám prať.

⚠️ Ak za pendant ide konkrétny časový údaj dáva sa na koniec vety.

⚠️ Pendant môžeme vo vete aj úplne vypustiť, pozor ale nie ak je v zápore:

J’ai dormi (pendant) 8 heures.| Spal(a) som 8 hodín.

Je n’ai pas dormi pendant 48 heures. | Nespal(a) som 48 hodín.

4. En

Vyjadruje množstvo času potrebného na vykonanie nejakej činnosti.

Porovnajte vety s pendant a en:

Max a habité en Pologne pendant 3 ans.| Max býval v Poľsku 3 roky.

Max est devenu bilingue en 3 ans. | Max sa stal bilingválnym za 3 roky.

J’ai travaillé pendant 8 heures. | Pracovala som 8 hodín.

J’ai écrit 20 pages en 8 heures. | Napísala som 20 strán za 8 hodín.

Elle a couru 10km en 1 heure. | Zabehla 10km za jednu hodinu.

⚠️ Keď dávame do vzťahu dve kvantity (ako v poslednej vete) musíme vždy použiť en.

5. Pour

Vyjadruje predpokladané trvanie niečoho v budúcnosti.

S pour sa vždy používa časový údaj vyjadrujúci trvanie (počet dní, týždňov, rokov, …).

Je suis à Paris pour 5 semaines.| Som v Paríži na 5 týždňov.

Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. | Chcela by si rezervovať izbu na 2 noci.

Demain, je pars en Thaïlande pour une semaine. | Zajtra odchádzam na týždeň do Thajska.

J’ai loué un appartement pour six mois.| Prenajala som si byt na šesť mesiacov.

S pour sa spája aj výraz en avoir pour + trvanie:

J’en ai pour 5 minutes. | Zaberie mi to 5 minút. Mám to na 5 minút.

6. Il y a

Vyjadruje konkrétny moment v minulosti – pred akým časom od teraz sa niečo udialo.

J’ai déménagé à Paris il y a 5 semaines. | Pred 5 týždňami som sa presťahovala do Paríža.

Il y a 10 ans, on vivait au Portugal. | Pred 10 rokmi sme bývali v Portugalsku.

Elle a acheté une nouvelle voiture, il y a 3 mois. | Pred 3 mesiacmi si kúpila nové auto.

Il y a 10 jours, j’étais au Mexique. | Pred 10 dňami som bola v Mexiku.

⚠️ Používa sa vždy s minulým časom, či už s passé composé alebo imparfait, podľa toho, čo chceme vyjadriť. Môže byť na začiatku alebo konci vety.

7. Dans

Vyjadruje konkrétny moment v budúcnostiza aký čas od teraz sa niečo udeje. Funguje rovnako ako il y a len smerom do budúcnosti.

Je vais à Paris dans 5 semaines.| O 5 týždňov idem do Paríža.

Dans 10 ans, nous utiliserons tous des voitures électriques. | O 10 rokov budeme všetci používať elektrické autá.

Le film finira dans une heure. | Film skončí o hodinu.

⚠️ Používame ho vždy s prítomným alebo budúcim časom. Môže byť na začiatku alebo konci vety.

Všetky tieto výrazy času sú veľmi dôležité a bežne používané. Budú sa vám hodiť, keď budete chcieť vašim frankofónnym známym napríklad povedať, ako dlho sa už učíte francúzštinu, kedy ste si naposledy pozreli francúzsky film alebo o koľko dní sa chystáte na dovolenku do Francúzska!

Ak ste ako ja a radi si veci aj vizualizujete, prihodila som nižšie ešte jeden zjednodušený nákres, ktorý sme dali dokopy so študentami na kurze. Takto nejak by to mohlo vyzerať, keby sme všetky tieto inkriminované výrazy natlačili na jednu časovú os. Neviem, či vám pri učení viac pomôže, alebo uškodí 😁 Tu si ho môžete stiahnuť aj ako PDF.

A teraz je už najvyšší čas preskúšať sa a zistiť, či všetky tieto vysvetlenia, príklady, časové osi a motivačné reči padli na úrodnú pôdu. Urobte si kvíz a dajte v komentári vedieť, ako ste uspeli! 😊 A ak máte chuť, napíšte aj svoje vlastné vety o vás s použitím všetkých týchto slovíčok. Rada vám dám spätnú väzbu 💪


/10

1 / 10

Le cours a commencé  _______ dix minutes.

2 / 10

J'habite en Finlande  _______ quatre mois.

3 / 10

Le train fait huit cents kilomètres  _______ trois heures.

4 / 10

J'ai étudié le latin _______ cinq ans.

5 / 10

Tu viendras me voir  _______ deux mois ?

6 / 10

J'ai été malade _______ une semaine.

7 / 10

Mozart a écrit 626 œuvres  _______ trente ans et on les écoutera encore _______ cent ans.

8 / 10

Je me suis inscrit _______ quatre semaines dans une école de langue ou je parlerai français tous les jours _______ quatre heures.

9 / 10

Il m'a dit : « Attends-moi ici, j'en ai _______ dix minutes. » Je l'ai attendu _______ une heure et demie !

10 / 10

- Vous êtes mariée _______ vingt-huit ans !

- Oui, j'ai connu mon mari _______ trente ans.

0%

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

4 názory na “Pendant, il y a, depuis a ďalšie zapeklité časové výrazy (+ kvíz)”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *