La petite optimiste

Vianoce vo Francúzsku: Nazrite so mnou do 5 domácností (+kvíz)

Ako ste pravdepodobne postrehli, už sú tu.

Rýchlo a zbesilo sa zase raz dovalili.

Vianoce.

Sviatky, kedy sa náhlime, často kupujeme zbytočnosti na poslednú chvíľu a pripravujeme jedlo v 3-krát väčšom množstve než je schopná spotrebovať priemerná štvorčlenná domácnosť.

Čoskoro ale bude na rade tá príjemnejšia a pokojnejšia časť týchto sviatkov.

Tá, kedy sústredene vyberáme kosti z kapra, s napätím rozbaľujeme ponožky z baliaceho papiera a pozeráme Tri oriešky pre popolušku. Pohodlne vyvalení a príjemne prejedení. A obklopení našimi najbližšími.

Myslím, že viete, o čom hovorím.

Ale čo možno neviete (a ani ja som nevedela) je to, ako sa slávia Vianoce vo Francúzsku. Jedia Francúzi na štedrú večeru žaby a slimákov? Aké vianočné rozprávky pozerajú? Štrajkujú aj počas sviatkov?

Zdroj: sncfvamtuer.wordpress.com

To, čo Francúzi robia a jedia počas Vianoc som sa preto s odhodlaním pustila zisťovať. Priamo od nich. Vyspovedala som svoje obľúbené Francúzky a Francúzov: Marie a Émilie z Provensálska, Pierrette a Matthieua z Paríža a Sébastiena z Bretónska. Všetci našli odvahu a čas odpovedať na moje bezočivé otázky. Un grand merci à vous tous

Ja som potom všetky ich odpovede spracovala a vznikol z toho tento francúzsko-slovenský článok, tradá. Ale ešte predtým než sa pustíte do čítania, vyskúšajte si vianočný kvíz a overte si, čo všetko už o Vianociach vo Francúzsku viete. A ak niečo náhodou vedieť nebudete, odpoveď nájdete určite v článku.

Okrem toho som si pre vás pripravila ešte jedno malé prekvapenie: na eshope si môžete zdarma stiahnuť pdfko s užitočnými slovíčkami týkajúcimi sa viacerých francúzskych sviatkov, vrátane Vianoc 🙂 Môžete si ho vytlačiť a počas vianočných sviatkov si v pohodlí domova popri pojedaní medovníkov trénovať francúzske slovíčka.

Réveillon de Noël

« Le repas de Noël est pour nous le dîner du 24 décembre », m’explique Émilie. Sébastien dit pareillement : « Dans notre famille, nous nous retrouvons durant le dîner du 24. »

« Moi, comme je suis d’une famille séparée, on fête les deux jours. Le dîner le 24 c’est avec ma mère et le déjeuner le 25 avec mon père », éclaircit Marie. Chez Pierrette, ce sont aussi les deux jours : « Le Réveillon de Noël est le repas le soir du 24, le lendemain c’est à nouveau un rassemblement de la famille, plutôt plus important, il y a d’autres membres de la famille qui se joignent à nous. »

Zobraziť slovenský preklad
„Vianočným jedlom je pre nás večera 24. decembra,“ vysvetľuje mi Émilie. Sébastien hovorí podobne: „V našej rodine sa stretávame počas večere 24-tého.“ „U mňa, keďže som z rozvedenej rodiny, oslavujeme oba dni. Večera 24-tého je s mojou mamou a obed 25-tého s mojím otcom.“ objasňuje Marie. U Pierrette, sú to tiež oba dni: „Štedrovečerná večera je jedlo počas večera 24-tého, na ďalší deň sa rodina znovu stretáva, čo je ešte dôležitejšie, pretože sa k nám pridajú aj ďalší rodinní členovia.“ (Štátnym sviatkom vo Francúzsku je len 25. december.)

Combien ça dure ?

Tout le monde est d’accord sur le fait que la famille arrive à peu près à 20 heures, mais cela peut être plus tôt ou plus tard. Pour la fin du Réveillon, on ne sait jamais parce que comme Matthieu dit : « Les repas de fête comme ça durent souvent des heures. » Mais Sébastien mentionne quand même une heure exacte : « Nous sortons du repas vers minuit. » Mais Marie n’est pas tout à fait d’accord : « Minuit ? Non, à partir de minuit on peut donner des cadeaux mais après il y a encore des desserts ! »

Zobraziť slovenský preklad
Všetci sa zhodujú, že rodina prichádza približne o ôsmej ale môže to byť aj skôr alebo neskôr. Čo sa týka konca štedrej večere, nikdy sa nevie, pretože, ako hovorí Matthieu: „Sviatočné jedlá, ako toto, trvajú často hodiny.“ Ale Sébastien aj tak zmieňuje konkrétnu hodinu: „Od jedla odchádzame okolo polnoci.“ Ale Marie nie úplne súhlasí : „O polnoci? Nie, od polnoci si môžeme dať darčeky, ale potom sú na rade ešte dezerty!“

Il y a combien de membres de famille ?

Le moins de membres de familles seront chez Mattthieu : « Chez mes parents, cette année on sera neuf. » Chez Pierrette ce sera pareil : « Nous sommes toujours une dizaine de personnes, ce n’est pas beaucoup. »

« Nous avons dans la famille des gens qui vivent en Guadeloupe, ils viennent pour Noël tous les trois-quatre ans. Cette année, ils ne viennent pas et nous serons quinze. » explique comment ça fonctionne chez eux Émilie. Chez Marie et Sébastien, il y a une vingtaine de personnes. Sébastien répond : « Cette année, ma famille est au complet et nous serons une vingtaine, grands-parents, parents, oncles, tantes, cousins et cousines, enfants des cousins et copain/copine des membres de la famille. Nous essayons une année sur deux d’être au complet, l’année suivante une partie de la famille va fêter Noël chez le/la conjointe. »

Zobraziť slovenský preklad
Najmenej rodinných členov bude tento rok u Matthieua: „U mojich rodičov budeme tento rok deviati.“ U Pierrette to bude podobne: „Vždy nás je okolo desať, to nie je veľa.“ „My máme v rodine ľudí, ktorí žijú na Guadeloupe, prichádzajú na Vianoce každé tri-štyri roky. Tento rok, neprídu a bude nás pätnásť,“ vysvetľuje, ako to funguje u nich, Émilie. U Marie a Sébastiena, býva asi dvadsať ľudí. Sébastien odpovedá: „Tento rok bude moja rodina v plnom počte a bude nás asi dvadsať, starí rodičia, rodičia, ujovia, tety, bratranci a sesternice, ich deti a priatelia/priateľky členov rodiny. Skúšame byť raz za dva roky v plnom počte, budúci rok bude časť rodiny sláviť Vianoce u svojho partnera/partnerky.“

Repas de Noël

Apéritif

Pendant l’apéritif, on n’est pas encore assis à table. Cela dure à peu près une heure et on mange des petits amuse-gueules, des noix de cajou, des terrines avec des petits toasts, des olives, des tomates. On boit du champagne. Les Provençaux (Marie et Émilie) ont mentionné aussi des spécialités provençales comme la tapenade.

Zobraziť slovenský preklad
Počas aperitívu sa ešte nesedí za stolom. Trvá to asi jednu hodinu a jedia sa drobné chuťovky, kešu oriešky, terrines (nátierky z mäsa, rýb, zeleniny konzumované za studena) s chlebíkmi, olivami, rajčinami. Pije sa šampanské. Provensálci (Marie a Émilie) zmienili tiež provensálske špeciality ako tapenáda (pomazánka z olív). 

Entrée

Comme entrée, on peut manger des huîtres, du saumon fumé ou du foie gras avec du pain de mie ou d’épices. On boit du vin blanc. Chez Matthieu, ils mangent souvent des blinis (des crêpes russes traditionnelles) avec du saumon et de la crème fraîche.

Zobraziť slovenský preklad
Ako predjedlo sa môžu jesť ustrice, údený losos alebo foie gras (husacia/kačacia pečeň) so sendvičovým alebo perníkovým pečivom. Pije sa biele víno. U Matthieua jedia tiež často blini (tradičné ruské palacinky) s lososom a kyslou smotanou. 

Zdroj: recettes-bretonnes.fr

Zdroj: marmiton.org

Plat principal

En ce qui concerne le plat principal, comme Pierrette explique : « C’est soit un plat de viande, soit un plat de poisson et il peut être différent chaque année. » Matthieu ajoute :  « Traditionnellement, on mange souvent comme plat principal de la dinde aux marrons en France. » Mais il semble que la dinde ne soit pas tellement populaire parmi mes sondés. Voici leurs plats principaux de Noël cette année : Pierrette – un plat de risotto avec des homards, Matthieu – du parmentier de confit de canard, Marie – du chapon au foie gras, Émilie – des coquilles Saint-Jacques, Sébastien – du chapon avec de la farce. Et, bien sûr, on boit du vin !

Zobraziť slovenský preklad
Čo sa týka hlavného jedla, Pierrette vysvetľuje: „Je to buď mäsité jedlo alebo jedlo z ryby a môže byť každý rok rozdielne.“ Matthieu dodáva: „Tradične vo Francúzsku často jeme ako hlavné jedlo morku plnenú gaštanmi.“ Ale zdá sa, že medzi mojimi respondentmi nie je morka až tak obľúbená. Tu sú ich tohtoročné vianočné hlavné jedlá: Pierrette – rizoto s homármi, Matthieu – parmentier (jedlo zo zemiakového pyré a mletého mäsa), Marie – kapún plnený foie gras, Émilie – mušle Svätého Jakuba (hrebenatky), Sébastien – plnený kapún. A samozrejme sa pije víno! 

Zdroj: madame.lefigaro.fr

Zdroj: picard.fr

Fromage

Après il y a un grand plat de fromage avec de la salade de noix, avec de la confiture de figues et avec du foie gras.

Zobraziť slovenský preklad
Potom sa podáva veľký syrový tanier so šalátom s orechmi, s džemom z fíg a s foie gras. 

Dessert

Comme dit Matthieu : « Le dessert obligatoire, c’est la bûche de Noël, un gâteau à la glace en forme de bûche qui ne se mange qu’à Noël. » Comme dessert, on peut manger aussi des différents gâteaux, des petits macarons, des fruits (surtout des mandarines), des bonbons au chocolat. Sur la table, il y a souvent des papillotes. Les Provençaux mangent comme dernière chose les treize desserts. C’est un dessert composé de treize éléments comme des fruits secs , des bonbons ou des noix. Le chiffre treize fait référence à Jésus et ses douze apôtres.

Zobraziť slovenský preklad
Ako hovorí Matthieu „Povinným dezertom je la Bûche de Noël (Vianočné poleno), zmrzlinový koláč v tvare polena, ktorý sa jedáva len na Vianoce.“ Ako dezert sa tiež môžu jesť rôzne koláče, malé makarónky, ovocie (hlavne mandarínky), čokoládové bonbóny. Na stole sú často salonky (francúzske papillottes sú zabalené v papieri, na ktorého vnútornej strane je často napísaný nejaký vtip, zábavný citát alebo hádanka). Provensálci jedávajú ako poslednú vec Les treize desserts. Dezert zložený z 13 prvkov ako je sušené ovocie, bonbóny alebo orechy. Číslo trinásť odkazuje na Ježiša a jeho 12 apoštolov. 

Zdroj: teteamodeler.com

Zdroj: cuisine-et-mets.com

Traditions de Noël

Ce qui ne peut pas manquer pendant Noël, c’est la crèche. Les cinq sondés font tous une petite crèche pour Noël. Marie explique : « Quand on met le sapin, en même temps, on met la crèche. Il n’y pas encore le petit Jésus, on l’ajoute le 25. » En Provence, ils y mettent aussi des santons de Provence, de petites figurines en argile représentant les habitants d’un village provençal et leurs métiers traditionnels.

Zobraziť slovenský preklad
 To, čo počas Vianoc nesmie chýbať, sú jasličky. Všetkých päť respondentov si na Vianoce vystaví malé jasličky. Marie vysvetľuje: „Keď postavíme vianočný stromček, v rovnakom čase vyložíme aj jasličky. Nie je tam ešte ježiško, jeho pridáme 25-tého.“ V Provensálsku, tam dávajú tiež santons de Provence, malé figúrky z hliny zobrazujúce obyvateľov provensálskej dediny a ich tradičné povolania.

Zdroj: pinterest.fr

Allumer des bougies sur la Couronne de l’Avent n’est pas du tout une tradition en France. Par contre, le calendrier de l’Avent est très populaire.

Zobraziť slovenský preklad
 Zapaľovať sviečky na adventnom venci nie je vo Francúzsku vôbec tradíciou. Zato adventný kalendár je veľmi obľúbený.

Cadeaux

Avec les cadeaux, c’est un peu différent dans chaque famille. Comme dit Matthieu : « Dans certaines familles, on ouvre les cadeaux le 24 au soir, dans les autres le 25 au matin. » Chez lui, c’est le 25. Mais comme explique Émilie, se donner des cadeaux le matin peut être parfois difficile : « Comme on a beaucoup d’enfants dans la famille qui ne se tiennent pas tranquilles, on leur donne des cadeaux après l’apéro. »

La famille de Marie a cette tradition : « Chez nous, on ne peut ouvrir les cadeaux qu’après minuit et comme signal pour les ouvrir, il y a toujours la chanson Petit Papa Noël. Le matin du 25, on trouve encore de petits cadeaux et des friandises dans nos chaussettes. »

Zobraziť slovenský preklad
S darčekmi je to trochu rozdielne v každej rodine. Ako hovorí Matthieu: „V niektorých rodinách sa otvárajú darčeky 24-tého večer, v iných 25-tého ráno.“ U neho je to 25.12. Ale ako vysvetľuje Émilie, dávať si darčeky ráno môže byť niekedy ťažké: „Keďže máme v rodine veľa detí, ktoré nevydržia v kľude, dávame si darčeky po aperitíve.“ Rodina Marie má takúto tradíciu: „U nás, nemôžeme otvoriť darčeky skôr ako po polnoci a signálom na ich otvorenie je vždy pieseň Le Petit Papa Noël. Ráno 25-tého, si nájdeme ešte malé darčeky a sladkosti v našich ponožkách.“ 

Chansons de Noël

Écouter les chansons de Noël, c’est plutôt une chose typique quand les Français sont petits. Comme dit Sébastien : « Quand nous étions plus petits, nous écoutions de la musique de Noël en début de soirée. Nous ne le faisons plus car nous sommes tous devenu adultes mais avec l’arrivée de nouveaux petits dans la famille, c’est fort probable que nous allons ressortir les disques. »

Matthieu confirme qu’écouter les chansons de Noël n’est pas son activité préférée : « Mes parents mettent juste une liste de lecture de chansons de Noël, avec des chansons comme Petit Papa Noël de Tino Rossi et d’autres que je n’aime pas beaucoup. » Les chansons de Noël les plus connues en France sont : Mon beau sapin, Petit Papa Noël, Vive le vent et Douce nuit, sainte nuit.

Zobraziť slovenský preklad
Počúvanie vianočných pesničiek je skôr typické, keď sú Francúzi malí. Ako hovorí Sébastien: „Keď sme boli menší, počúvali sme vianočnú hudbu na začiatku večera. Už to nerobíme, pretože sme všetci medzitým dospeli, ale s príchodom nových detí do rodiny, je veľmi pravdepodobné, že znovu vytiahneme CD-čka.“ Matthieu potvrdzuje, že počúvanie vianočných pesničiek nie je jeho obľúbená aktivita: „Moji rodičia pustia jednoducho playlist vianočných pesničiek, s pesničkami ako je Petit Papa Noël od Tina Rossiho, ktoré sa mi veľmi nepáčia.“ Najznámejšie vianočné pesničky vo Francúzsku sú: Mon beau sapin (O Tannenbaum), Petit Papa Noël, Vive le vent (Rolničky, rolničky) a Douce nuit, sainte nuit (Tichá noc, svätá noc.) 

Films de Noël

Pierrette répond tout de suite :  « On ne regarde jamais de films à Noël ensemble. » Et tous les autres confirment que regarder les films de Noël n’est pas tellement une tradition en France. Malgré cela, il y a beaucoup de films classiques et de films de Noël à la télé pendant cette période. Marie et Émilie ont aussi quelques films de Noël préférés : L’Étrange Noël de monsieur Jack, Le Grinch ou Le Pôle Express. À part ces films étrangers, il y a aussi un film de Noël français que tout le monde en France connaît : la comédie décalée Le Père Noël est une ordure. Pour découvrir plus de films de Noël français, je vous recommande téléchercher gratuitement cet e-book de Clap français !

Zobraziť slovenský preklad
Pierrette odpovedá okamžite: „Nikdy spolu nepozeráme vianočné filmy.“ A ostatní potvrdzujú, že pozeranie vianočných filmov nie je vo Francúzsku veľmi tradíciou. Napriek tomu, v televízii beží v tomto čase veľa klasických a vianočných filmov. Marie a Émilie majú tiež zopár obľúbených vianočných filmov: Predvianočná nočná mora, Grinch alebo Polárny expres. Okrem týchto zahraničných filmov, existuje tiež jeden francúzsky vianočný film, ktorý každý vo Francúzsku pozná: šialená komédia Le Père Noël est une ordure.  Ak by ste chceli spoznať viac francúzskych vianočných filmov, odporúčam stiahnuť si zdarma tento e-book od Clap français!


Ako by sa vám páčili francúzske Vianoce? Strávili ste už niekedy vianočné sviatky vo Francúzsku?

Či už budete tráviť sviatky na Slovensku, vo Francúzsku alebo kdekoľvek inde, chcela by som vám popriať, aby boli plné pohody, pokoja, dobrej nálady v kruhu vašich najbližších 🙂 Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année !

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

10 názorov na “Vianoce vo Francúzsku: Nazrite so mnou do 5 domácností (+kvíz)”

 1. Mária Radačovská

  Ďakujem, rada si prečítam Vaše príspevky, pretože sa dozviem o tejto zaujímavej krajine nové informácie. Želám rovnako joyeuses fetes de fin d’année!

 2. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za krásny článok, bolo to veľmi zaujímavé 🙂
  Joyeux Noel et Bonne Année a vous!
  S pozdravom
  Jana

  1. Ďakujem, Dušan 🙂 Veľmi sa teším sa, že sú pre vás články užitočné. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *