La petite optimiste

CP, CE2, Bac+3 alebo ako vyzerá vzdelávací systém vo Francúzsku

Hovoria vám niečo skratky CP, CE2 či Bac+3?

Nie, nejde o žiadne chemické vzorce, matematické rovnice ani o nejakú komplikovanú IT terminológiu. Dokonca nebude v tomto prípade CP znamenať ani cestovný poriadok.

Všetky tieto skratky predstavujú len takú obyčajnú vec ako označenie ročníkov na francúzskych školách. Áno, ak sa s francúzskymi deťmi budete chcieť baviť o tak nevinnej téme, akou je škola, zaručene vás rozbolí hlava.

Vo francúzskom školstve sa ale nevyskytuje len nadmerné množstvo skratiek, ale aj vskutku originálne (rozumej: klesajúce!) číslovanie ročníkov.

Prečo by to Francúzi vlastným deťom zľahčovali tak banálnymi označeniami ako 1. trieda, 2. trieda, 3. trieda, keď sa to dá spraviť oveľa zábavnejšie?

Ale čo predsa čakať od národa, s takým jedinečným vzťahom k číslam, ktorý 90tku vyjadruje matematickou rovnicou 4×20+10.

Zdroj: giphy.com

Ale poďme sa, namiesto lamentovania nad francúzskymi číslovkami, pozrieť bližšie na francúzsky školský systém a čo všetky tieto skratky vlastne znamenajú. Aby ste sa napríklad nemuseli na pol hodinu odmlčať a prepočítavať, keď vám vaša francúzska kolegyňa povie „Mon fils est en CP et ma fille en sixième.“

Skúsime to postupne, stručne a tak, aby ste si po prečítaní tohto článku nemali potrebu dať ibalgin. Ja som si ho po napísaní dať musela 😀

1. La crèche (do 3 rokov)

Zdroj: giphy.com

Ešte predtým, než naskočia francúzske deti do vzdelávacieho systému, ocitnú sa niektoré z nich v jasliach (la crèche). Jasle sú určené deťom vo veku od 2 mesiacov do 3 rokov. Keďže vo Francúzsku majú ženy platenú materskú dovolenku len 10 týždňov po narodení dieťaťa, sú tu jasličky oveľa viac rozšírené ako na Slovensku. Či už mestské (la crèche municipale), súkromné (la crèche privée) alebo aj firemné (la crèche d’entreprise), ktoré umožňujú firme rezervovať miesto v jaslách pre svojich zamestnancov. Francúzski rodičia majú často veľký problém nájsť pre svoje dieťa v jasliach miesto, preto musia svoju prihlášku posielať niekedy už v prvých štádiách tehotenstva.

2. La maternelle (3 až 6 rokov)

Zdroj: giphy.com

O francúzskom vzdelávacom systéme začíname hovoriť pri materskej škole (l’école maternelle alebo častejšie iba la maternelle), kam chodia deťúrence vo veku od 3 do 6 rokov. Podľa zákona z roku 2019 je vzdelávanie vo Francúzsku povinné od 3 rokov do 16 rokov, takže do škôlky by mali v septembri nastúpiť všetky trojročné deti. Ak sa rodičia rozhodnú pre štátnu materskú školu, musia dieťa zapísať podľa miesta trvalého bydliska. Verejné školy (od materskej až po univerzity) sú vo Francúzsku vždy bezplatné a sekulárne. Vzdelávanie vo francúzskych škôlkach je rozdelené do troch ročníkov, ktoré sa spoločne označujú ako 1. cyklus alebo cyklus prvotného vzdelávania:

1. la petite section (de maternelle) – vek: 3 roky

2. la moyenne section (de maternelle) – vek: 4 roky

3. la grande section (de maternelle) – vek: 5 rokov

Učiteľov a učiteľky v materských školách Francúzi volajú instituteur / institutrice alebo po novom professeur des écoles  a deti v škôlke ich zase oslovujú maître / maîtresse.

3. L’école primaire (6 až 11 rokov)

Keď dieťa dovŕši 6 rokov môže sa tešiť na nástup do l’école primaire / la primaire alebo aj l’école élémentaire, ktorú bude navštevovať 5 rokov. Ide teda v podstate o náš 1. stupeň ZŠ. Dieťa je zapísané do verejnej školy podľa miesta svojho trvalého bydliska. Žiakov učí jeden učiteľ všetky predmety v danom ročníku a stále ide o professeur des écoles a deti ho oslovujú maître / maîtresse.

Štúdium à l’école primaire je rozdelené do 6 ročníkov s originálnymi názvami, v rámci ktorých sa posúvame do ďalších 2 cyklov:

2. cyklus alebo cyklus základného vzdelávania:

1. le CP (le cours préparatoire) – vek: 6 rokov

2. le CE1 (le cours élémentaire première année) – vek: 7 rokov

3. le CE2 (le cours élémentaire deuxième année) – vek: 8 rokov

3. cyklus alebo cyklus upevňovania (k tomuto cyklu patrí ešte aj 1. ročník collège):

4. le CM1 (le cours moyen première année) – vek: 9 rokov

5. le CM2 (le cours moyen deuxième année) – vek: 10 rokov

V druhom cykle (CP, CE1, CE2) majú deti predmety ako francúzsky jazyk (la langue française) a matematiku (les mathématiques), ale potom aj objavovanie sveta (questionner le monde), cudzí jazyk (la langue étrangère), umenie (les arts plastiques, l’éducation musicale), telesnú výchovu (l’éducation physique et sportive – EPS) a morálnu a občiansku výchovu (l’enseignement moral et civique – EMC). V treťom cykle (CM1, CM2) upevňujú zase svoje vedomosti a zručnosti v rovnakých predmetoch a zároveň majú už aj predmety ako veda a technika (les sciences et la technologie), históriu a geografiu (l’histoire et la géographie) a dejiny umenia (l’histoire des arts).

Od rána do večera

Zdroj: giphy.com

Francúzske deti za školskými lavicami trávia pomerne dosť času. Bežne sú v škole pokojne od 8:30 do 16:30. Vyučovacie hodiny trvajú 55 minút. Na druhej strane, prestávka na obed je luxusných 1,5 až 2 hodiny. A majú samozrejme aj dve 10-20 minútové prestávky (la récréation / la récré). Kratšími dňami bývajú stredy, kedy žiaci všeobecne končia už okolo obeda, aj keď na école primaire často výučba v stredy neprebieha vôbec.

Žiaci síce strávia v školských laviciach viac hodín ako ich rovesníci na Slovensku, treba ale podotknúť, že majú oproti nám zase oveľa viac prázdnin. Každých približne 6 týždňov majú francúzske deti dva týždne prázdnin. Spolu štyrikrát počas školského roka, čo predstavuje dokopy 2 mesiace prázdnin, ktoré sa pripočítajú k tým 2 v lete. Francúzsko tak so svojimi 4 mesiacmi prázdnin patrí medzi krajiny s najmenším počtom školských dní v rámci krajín OECD.

4. Le collège (11 až 15 rokov)

Po l’école primaire sa všetci žiaci presúvajú au collège, ktorá predstavuje prvý stupeň sekundárneho vzdelávania. Na Slovensku hovoríme o 2. stupni ZŠ. Žiaci túto školu navštevujú od 11 do 15 rokov a prejdú si postupne 4 ročníkmi. A práve tu máme tu česť so svojským prístupom Francúzom k číslovaniu. Francúzi na collège začínajú svoje originálne odpočítavanie až do ukončenia sekundárneho vzdelávania maturitou.

1. 6ème – vek: 11 rokov

2. 5ème – vek: 12 rokov

3. 4ème – vek: 13 rokov

4. 3ème – vek: 14 rokov

Zdroj: giphy.com

Aby to ale zneprehľadnili ešte o kúsok viac, tak 1. ročník (6ème) na collège patrí ešte do 3. cyklu (cyklu upevňovania), ktorý začal na l’école primaire. Zvyšné tri ročníky (5ème, 4ème a 3ème) tvoria 4. cyklus alebo cyklus prehlbovania.

Žiaci majú na každý predmet iného učiteľa, ktorého tu už nazývame professeur a žiaci ho väčšinou oslovujú Monsieur / Madame (+ priezvisko). Majú napríklad predmety ako: le français, les mathématiques, l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique, les langues vivantes, les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie, la technologie, l’éducation physique et sportive (EPS), les arts plastiques, l’éducation musicale.

Žiaci sú vo Francúzsku známkovaní formou 20 bodovej stupnice a aby uspeli, potrebujú získať aspoň la moyenne, teda 10/20 (dix sur vingt).

Na konci posledného ročníka (3ème) čaká žiakov prvá dôležitá národná skúška le brevet des collèges / le DNB  – le diplôme national du brevet alebo najčastejšie len jednoducho le brevet. Skúška sa skladá z 2 hlavných častí: písomnej a ústnej. V rámci písomnej sú žiaci preskúšaní zo 4 okruhov: le français, les mathématiques, l’histoire-géographie-enseignement moral et civique a les sciences. Pri ústnej časti odprezentujú vlastný projekt alebo dielo podľa výberu. Zohľadňované sú tiež známky v poslednom ročníku a na úspešné zvládnutie skúšky je povinné získať aspoň la moyenne (10/20).

5. Le lycée (15 až 18 rokov)

Sekundárne vzdelávanie ďalej pokračuje na stredných školách nazývaných le lycée, kde študenti strávia tri roky. Na lycée pokračujeme v odpočítavaní do maturity, takže žiaci prejdú týmito troma ročníkmi:

1. Seconde / 2nde – vek: 15 rokov

2. Première / 1ère – vek: 16 rokov

3. Terminale / T – vek: 17 rokov

V druhom ročníku (1ère) si študenti na lycée général vyberajú jednu zo špecializácií: Littéraire (L), Scientifique (S) a Economique et social (ES). Na konci posledného ročníku (Terminale) študenti lycée général skladajú národnú skúšku s názvom le baccalauréat alebo skrátene le bac, ktorá im umožní dostať sa ďalej na univerzitu. Aby uspeli, musia získať minimálne la moyenne (10/20) a môžu tiež dostať pochvalu – une mention: AB (Assez Bien – 12/20), B (Bien – 14/20) alebo TB (Très Bien – 16/20).

Školská jedáleň à la française

Samostatnou kapitolou vo Francúzsku je vždy jedlo a nie je tomu inak ani vo francúzskom školstve. Keď sa povie školská jedáleň, mnohým z nás na Slovensku sa nevyjavia príliš príjemné spomienky. Vo Francúzsku si to ale nemôžu dovoliť, francúzska gastronómia je ich národným pokladom. Deti, ktoré chodia do školskej jedálne (la cantine) na tácku naložia pekne všetky chody: une entrée (predjedlo – väčšinou nejaká zelenina či šalát), un plat (hlavné jedlo) a un dessert (buď nejaký koláčik, ale častokrát len jogurt či ovocie). A samozrejme nemôže chýbať bageta a syr!

Zdroj: lycee-henribrisson.com

6. L’université

Ak vám doteraz prišiel ten francúzsky vzdelávaci systém pomerne chaotický a nie úplne prehľadný, tak s príchodom na univerzitu (à l’université alebo Francúzi tiež často hovoria iba à la fac), sa všetko komplikuje ešte niekoľkonásobne. Pri les études supérieures existuje toľko možností a foriem štúdia, že je pre jedného obyčajného smrteľníka nemožné sa v tom zorientovať. Preto sa pozrieme len na tie základné členenia a vlastnosti vysokoškolského štúdia vo Francúzsku.

Francúzske univerzity sú verejné vysoké školy, ktoré sú bezplatné a otvorené pre všetkých. Stačí vám iba maturita  (le bac), poslať motivačný list (une lettre de motivation) a dobré známky zo strednej školy. Okrem univerzít vo Francúzsku fungujú aj Grandes Écoles, ktoré sú síce tiež bezplatné, ale aj veľmi selektívne a dostať sa na ne si preto vyžaduje oveľa viac úsilia. Často samotnému štúdiu predchádzajú dva roky prípravného štúdia (les classes préparatoires / les classes prépas) a študenti musia prejsť ústnou a písomnou skúškou. Existuje veľa typov týchto škôl, napríklad: Grande école de commerce, École d’architecture, Grande école d’ingénieurs, École de droit.

Najčastejšie je štúdium na francúzskej univerzite rozdelné podobne ako u nás:

1. La licence (L1, L2, L3) – bakalárske štúdium – 3 roky (nazývané tiež bac+3)

2. Le master (M1, M2) – magisterské štúdium – 2 roky (nazývané tiež bac+5)

3. Le doctorat – doktorandské štúdium

Francúzske filmy z prostredia školy

Ak by ste si doma chceli navodiť atmosféru začiatku školského roka a nahliadnuť ešte o niečo bližšie do francúzskej školy, skúste nejaký dobrý film. Na Netflixe sú rovno dva z prostredia francúzskej collège: Mauvaises Herbes a La vie scolaire. Ak vás táto téma zaujíma a máte náladu na nejakú pohodovú komediálnu drámu, tak by sa vám oba mohli pozdávať. Ďalším veľmi dobrým filmom s podobnou tematikou je Entre les murs. Bonusom pozerania takýchto filmov je tiež veľa hovorovej francúzštiny a slangu!

Francúzsky vzdelávací systém určite nepatrí k tým najprehľadnejším, pretože Francúzi majú jednoducho problém s číslovkami a radi sebe aj ostatným komplikujú život. Na druhej strane, tie 4-chodové školské obedy a množstvo prázdnin nemusí byť na škodu!


Čo hovoríte na francúzsky školský systém? Máte skúsenosti so štúdiom vo Francúzsku či inej frankofónnej krajine? Alebo by ste do Francúzska ešte len chceli ísť študovať? Napíšte do komentára! 🙂

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *